US Secretary of State, John Kerry's visit to Sokoto. 23/08/16


Ziyarar da babban sakatare mai huld'a da kasashen waje na kasar Amurka, John Kerry, ya kawo Sokoto.

About Dunio Mabushi

0 comments:

Post a comment